VET PROTECTOR GASTRO - ELEKTRO - elektrolity dla psa, elektrolity dla kota