Scroll Top
ALERGIA POKARMOWA

Alergia pokarmowa, podobnie jak alergiczne pchle zapalenie skóry oraz atopowe zapalenie skóry, jest chorobą wywoływaną nadwrażliwością. Możemy wyróżnić dwa rodzaje nieprawidłowej reakcji na pokarm. Jedną jest nietolerancja pokarmowa, a drugą właśnie alergia pokarmowa.
Nietolerancja pokarmowa może pojawić się po jednokrotnym spożyciu danego pokarmu, w jej wystąpienie nie jest zaangażowany układ immunologiczny.
Alergia pokarmowa wymaga dłuższego kontaktu z danym pokarmem (który traktowany jest przez organizm jako antygen, czyli substancja, która wywołuje przeciw sobie odpowiedź układu odpornościowego) i jest procesem immunologicznym.

Do wystąpienia alergii pokarmowej predysponują czynniki, takie jak:
• infekcje jelit,
• pasożyty jelitowe,
• choroby alergiczne (na przykład atopowe zapalenie skóry, APZS).

Obserwuje się predyspozycję u psów ras takich jak: sznaucer miniaturowy, owczarek niemiecki, west highland white terrier, bokser, mops oraz buldog. Natomiast w przypadku kotów alergie częściej występują u kotów syjamskich.
Antygenami, które mogą powodować wystąpienie alergii u psów są najczęściej: drób, mleko, wołowina, kukurydza, soja, jaja i zboże. Natomiast u kotów najpopularniejszymi alergenami są wołowina, ryby, drób, jaja oraz mleko krowie. Bardzo często zdarza się, że reakcja alergiczna występuje na kilka alergenów jednocześnie.

OBJAWY KLINICZNE
Często już w młodym wieku pojawiają się objawy kliniczne, które obejmują silny świąd, zapalenia skóry, nawracające zapalenia zewnętrznych przewodów słuchowych, a także łojotok, pokrzywkę i rumień. Jeśli proces chorobowy trwa długo, może również dochodzić do wtórnych infekcji bakteryjnych i drożdżakowych, a także zmian pigmentacji skóry. Ponadto pojawiać się mogą objawy ze strony układu pokarmowego – biegunki, wymioty oraz nadmierne gazy.
Świąd, pojawiający się w wyniku alergii pokarmowej nie jest zależny od pory roku, natomiast miejscami predylekcyjnymi są okolice uszu, głowy, pach i pachwin oraz kończyny i kark. Często w początkowych etapach choroby zapalenie zewnętrznego przewodu słuchowego jest jedynym objawem alergii. Stwierdzane jest ono przynajmniej u 20% zwierząt cierpiących z powodu alergii pokarmowej.

DIAGNOSTYKA I LECZENIE
Postawienie diagnozy o występowaniu alergii pokarmowej zazwyczaj zajmuje sporo czasu. Dieta eliminacyjna daje pewność, co do trafności diagnozy. Powinna ona trwać 4-6 tygodni (czasem dłużej). Po przeprowadzeniu tego typu diety wykonywana jest próba prowokacyjna pokarmem, który lekarz podejrzewa o wywoływanie objawów alergii pokarmowej. Niezmiernie ważne jest, by pamiętać, że każda zmiana pokarmu u zwierząt powinna być przeprowadzana stopniowo, aby uniknąć ubocznych objawów ze strony układu pokarmowego. W przypadku potwierdzenia reakcji alergicznej na konkretny pokarm należy utrzymywać odpowiednią, sprawdzoną dietę, która nie przyczynia się do występowania objawów. Gdy zgłaszamy się do gabinetu weterynaryjnego z naszym czworonogiem, cierpiącym z powodu alergii pokarmowej, lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu dokładnego wywiadu oraz zbadaniu zwierzęcia, oprócz diety eliminacyjnej, wdraża również odpowiednie postępowanie lecznicze.
Znaczącym elementem w leczeniu skóry zwierzęcia, które jest alergikiem są kąpiele lecznicze. Linia POLIDERM, w której skład wchodzi Szampon, Emulsja oraz Spray oferuje kompleksowe działanie w zwalczaniu problemów dermatologicznych. Preparaty te w przewlekłych stanach zapalnych skóry działają przeciwzapalnie, przeciwgrzybiczo oraz przeciwbakteryjnie. W przypadku zaostrzenia objawów redukują uczucie świądu, likwidację nieprzyjemnego zapachu, a także zapewniają silne nawilżenie. Preparaty linii POLIDERM sprawdzą się także w codziennej pielęgnacji skóry delikatnej i wymagającej, z problemami dermatologicznymi utrzymując odpowiednie pH skóry naszego pupila.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://jmsante.pl/ jest JM SANTE PHARMA, miejsce wykonywania działalności: Ul. Józefa Piłsudskiego 83/26, 42-500 Będzin, adres do doręczeń: Ul. Józefa Piłsudskiego 83/26, 42-500 Będzin, NIP: 1251614007, REGON: 145920490, adres poczty elektronicznej (e-mail): rodo@jmsante.pl, zwany/a dalej “Administratorem”.
Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://jmsante.pl/ w przypadku:
skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
Imię i nazwisko,
Data urodzenia,
Adres (zamieszkania),
Adres e-mail,
Numer telefonu,
NIP

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podstawy prawne żądania użytkownika:
Dostęp do danych – art. 15 RODO
Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
Sprzeciw – art. 21 RODO
Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: rodo@jmsante.pl.
W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI “COOKIES”

Strona Administratora używa plików „cookies”.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”:
Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.