Scroll Top

Jak zadbać o łapy kota?

Koty chodzą własnymi ścieżkami i wydają się być samowystarczalne. Mimo tego w kwestii ochrony kocich łapek, pomoc właściciela okazuje się nieodzowna. Łapy kota potrzebują odpowiedniej pielęgnacji, która nie tylko chroni je przed mikrourazami, ale również ułatwia chodzenie. Jak zadbać o łapy kota wychodzącego – poznaj nasze porady w dalszej części artykułu.

Ochrona łap kota zimą i latem

Komfort życia kota zależy również od stanu jego łapek. Poduszki łap są odporne na ostrą i trudną nawierzchnię, jednak w starciu ze skrajnymi temperaturami podłoża są na przegranej pozycji. Zatem szczególnie latem i zimą należy wdrożyć pielęgnację łap u kotów wychodzących. Zarówno upalna, jak i mroźna temperatura sprzyjają powstawaniu urazów, pęknięć, a także poparzeń lub odmrożeń.

W takich sytuacjach najlepiej zabezpieczać łapki kota specjalnym preparatem ochronnym. Produkty tego typu tworzą na poduszkach film ochronny, który zapobiega utracie wody i wspiera ich regenerację po wszelkich uszkodzeniach. POLISEPT® VET REGENERATION to żel silikonowy, będący postawą pielęgnacji łapek kota podczas lata i zimy.

Pielęgnacja pazurów kota

Pazury mają niebagatelny wpływ na samopoczucie kota. Jest to szczególnie istotna sprawa w przypadku kotów niewychodzących, które nie mają wielu okazji, aby ścierać je do odpowiedniej długości.

Kot posiada po 5 palców na przednich łapkach, a 4 palce na tylnych łapkach. Każdy palec jest wyposażony w pazur, czyli rogowy twór naskórka, którego zadaniem jest ochrona delikatnych opuszków palców. Podczas chodzenia są one schowane, stąd długie pazury mogą powodować dyskomfort u kota. Rozwiązaniem tego problemu jest regularne przycinanie pazurów lub zakup drapaka.

Koty mają niezwykłą zdolność do krycia się ze swoim bólem, stąd możemy nie rozpoznać pierwszych znaków, że zwierzak cierpi przez wrastające pazury. Kontrolowanie długości pazurów może uchronić czworonoga przed tym nieprzyjemnym doświadczeniem.

Jak obcinać pazury u kota?

Do obcinania pazurów u kota można wykorzystać cążki lub nożyczki. Podczas tego zabiegu istotne są szybkie i zdecydowane ruchy. Przede wszystkim dlatego, że mamy do czynienia z niecierpliwym osobnikiem, który bardzo szybko może nam uciec lub reagować agresywnie. Jak często obcinać kotu pazury? Warto robić to regularnie, według potrzeb. U niektórych kotów taka potrzeba może występować co 2 tygodnie, u innych zaś co 2 miesiące.

Miejsce, w którym przycinamy pazury powinno się odbywać poniżej białej linii. Jeżeli naruszymy tę granicę, narazimy kota na krwawienie i ból. Macierz pazura to żywa tkanka, zawierająca naczynia krwionośne, dlatego też powinniśmy wykonywać zabieg z dużą ostrożnością.

Uzupełnianie diety

Odżywianie pazurów i poduszek łap jest równie ważne, co ich ochrona z zewnątrz. Zdrowa skóra i silne mocne pazury to cel, któremu skutecznie sprosta preparat w kapsułkach MULTIWAY VET DUOCAPS – SIERŚĆ. Unikalny skład dostarcza składników odżywczych, które są odpowiedzialne za wzmocnienie oraz lepszą kondycję skóry i pazurów. Wyjątkowy smak będzie atrakcyjny nawet dla najbardziej wymagających kotów.

Uszkodzone łapy kota – jak rozpoznać?

Przesuszone, łuszczące się i popękane łapki świadczą o ich złym stanie. Dodatkowo łapy kota wychodzącego są twardsze, co świadczy o tym, że temperatura na zewnątrz nie jest dla nich sprzyjająca. Przywrócenie naturalnej miękkości zapewni prawidłowa pielęgnacja i ochrona.

Wszelkie drobne uszkodzenia i rany na kocich łapkach warto codziennie odkażać, gdyż w trakcie dnia na powierzchni łapek gromadzą się bakterie, które mogą opóźniać proces gojenia.

Jak zadbać o łapy kota?

Kocie łapki mogą znieść wiele, ale w obliczu ekstremalnych temperatur, takich jak mróz i upał, potrzebują wsparcia. Pielęgnacja łap kota obejmuje troskę o poduszki łap, jak i pazury. Zadbane łapki przekładają się na komfort podczas poruszania się, dlatego powinno się regularnie sprawdzać ich stan.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://jmsante.pl/ jest JM SANTE PHARMA, miejsce wykonywania działalności: Ul. Józefa Piłsudskiego 83/26, 42-500 Będzin, adres do doręczeń: Ul. Józefa Piłsudskiego 83/26, 42-500 Będzin, NIP: 1251614007, REGON: 145920490, adres poczty elektronicznej (e-mail): rodo@jmsante.pl, zwany/a dalej “Administratorem”.
Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://jmsante.pl/ w przypadku:
skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
Imię i nazwisko,
Data urodzenia,
Adres (zamieszkania),
Adres e-mail,
Numer telefonu,
NIP

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podstawy prawne żądania użytkownika:
Dostęp do danych – art. 15 RODO
Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
Sprzeciw – art. 21 RODO
Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: rodo@jmsante.pl.
W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI “COOKIES”

Strona Administratora używa plików „cookies”.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”:
Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.