Scroll Top

Jak zadbać o łapy psa zimą i latem?

Psie łapki są narażone na działanie czynników zewnętrznych zarówno zimą, jak i latem. Opuszki łap to miejsce wrażliwe i bardzo podatne na uszkodzenia, stąd niezbędna jest ich pielęgnacja i ochrona. Mrozy i upały mogą utrudniać swobodne przemieszczanie się zwierzaka i pozbawiać go chęci do zabawy, dlatego sprawdź, jak zadbać o łapy psa zimą i latem i zapewnić mu komfort życia w skrajnych temperaturach.

Jak zadbać o łapy psa zimą i latem?

Psi przyjaciele, tak jak my chętnie korzystają z uroków różnych pór roku. Jednak to my właściciele jesteśmy zobowiązani, aby pamiętać, że ich łapki wymagają odpowiedniego przygotowania dopasowanego do panujących warunków pogodowych. Zima i lato dla psich łapek to duże wyzwanie, dlatego niezbędna jest im pomoc.

Ochrona i pielęgnacja łap ma duże znaczenie, gdyż łapy psa pełnią funkcje ochronne i amortyzujące. Łapki są również silnie unerwione, przez co wszelkie skrajne zmiany temperatury dają się im we znaki. Mimo tego, że opuszki łap uodporniły się na optymalne warunki atmosferyczne, to brak pielęgnacji może przyczynić się do powstawania mikrourazów, infekcji i pęknięć, które będą powodować dyskomfort u psa.

Ochrona łap psa zimą

Jak dbać o opuszki łap zimą? Przede wszystkim należy zabezpieczyć je przed śniegiem, lodem i solą. Żeby ochronić łapy psa przed odmrożeniem, należy działać zawczasu. Dlatego każdy właściciel powinien posiadać preparat ochronny do łap dla psów i nakładać go zanim pies zetknie się z mrozem. Spacery są ważnym elementem życia psa, jednak na czas zimy warto skrócić ich czas, ale zwiększyć częstotliwość. W taki sposób łapy psa nie będą narażone na długie oddziaływanie niskiej temperatury.

W kwestii ochrony łap psa zimą, istotny jest nie tylko czas przebywania na mrozie, ale również miejsce. Zwróć uwagę, że chodniki, alejki w parku i drogi są posypane solą, co ułatwia poruszanie się ludziom, jednak dla psich łapek okazuje się bardzo szkodliwe.

Sól i piasek, które dostają się do poduszek łap potęgują ból i zwiększają ryzyko mikrouszkodzeń. Dlatego po spacerze zimą powinno się umyć łapy psa, aby pozbyć się wszelkich zabrudzeń. Po czym należy posmarować opuszki łap celem zregenerowania i natłuszczenia skóry.

Ochrona łap psa latem

Wielu właścicieli psów zapomina, że rozgrzany asfalt czy piasek mogą powodować oparzenia na łapkach, a te skutecznie utrudniają poruszanie się czworonogom. Jak dbać o opuszki psa latem? Najlepiej byłoby unikać rozgrzanych powierzchni, natomiast gdy jest to nieuniknione, warto zabezpieczyć łapy psa przed planowanym spacerem.

Choć psie łapki są odporne na wszelakie warunki atmosferyczne, to należy pamiętać, że nie będą one w stanie znieść więcej niż my. Każdorazowo możesz ocenić temperaturę podłoża przykładając do niej dłoń, jeżeli po 5 sekundach odczuwasz dyskomfort i parzenie, Twój pies będzie czuć to samo.

Preparat do pielęgnacji ma za zadanie chronić łapy psa latem, nawilżać je i zmiękczać, poprzez tworzenie cienkiego filmu na skórze – z tego powodu może okazać się zbawienny podczas letnich wycieczek czy urlopu z psem, jak również podczas codziennych spacerów w upale.

Jaki preparat wybrać, żeby ochronić łapy psa podczas mrozu i upałów?

Ochrona łap psa zimą i latem to krok, który powinien na stałe zagościć w pielęgnacji psa. Pamiętaj, że preparaty ochronne nie tylko zabezpieczają łapy, ale również wspierają ich regenerację, dzięki czemu można je stosować zarówno przed, jak i po spacerze.

POLISEPT® VET REGENERATION to hipoalergiczny żel silikonowy, który jest przeznaczony do ochrony i pielęgnacji poduszek łap zarówno psów, jak i kotów. Szczególne właściwości żelu silikonowego sprawiają, że spełnia on funkcję ochronną niezależnie od pory roku. Preparat ochronny zwiększa ilość wody w naskórku poduszek łap i zabezpiecza przed szkodliwym działaniem promieni UV. Ponadto zmiękcza i uelastycznia skórę, co przyczynia się do pielęgnacji łapek.

Pozostawiając cienki ochronny film na skórze, POLISEPT® VET REGENERATION doskonale chroni przed powstawaniem pęknięć na poduszkach łap. Specjalistyczny preparat do łap dla psów to także wsparcie regeneracji nabłonka po odmrożeniach i oparzeniach – z nim dbanie o łapy psa zimą i latem staje się o niebo prostsze i skuteczniejsze.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://jmsante.pl/ jest JM SANTE PHARMA, miejsce wykonywania działalności: Ul. Józefa Piłsudskiego 83/26, 42-500 Będzin, adres do doręczeń: Ul. Józefa Piłsudskiego 83/26, 42-500 Będzin, NIP: 1251614007, REGON: 145920490, adres poczty elektronicznej (e-mail): rodo@jmsante.pl, zwany/a dalej “Administratorem”.
Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://jmsante.pl/ w przypadku:
skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
Imię i nazwisko,
Data urodzenia,
Adres (zamieszkania),
Adres e-mail,
Numer telefonu,
NIP

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podstawy prawne żądania użytkownika:
Dostęp do danych – art. 15 RODO
Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
Sprzeciw – art. 21 RODO
Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: rodo@jmsante.pl.
W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI “COOKIES”

Strona Administratora używa plików „cookies”.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”:
Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.