Scroll Top

Pielęgnacja sierści u psów i kotów wiosną

Wiosna już za pasem, a to znak, że nasze czworonogi czeka duża metamorfoza. To nie tylko czas intensywnej wymiany sierści, ale również najlepszy moment, aby ją odżywić, nadać zdrowego wyglądu i blasku. Dowiedz się, jak powinna wyglądać pielęgnacja sierści u psów i kotów wiosną.

Jak dbać o psa i kota wiosną?

Koniec zimy i nadchodząca wiosna sprzyja zmianom, w tym również tym dotyczącym wyglądu naszych pupili. Psy i koty wchodzą w linienie fizjologiczne, czyli okresowe wypadanie sierści. Gubienie sierści przez psa i kota nie powinno być dla nas niepokojącym objawem, jeżeli następuje po okresie zimowym.

Pielęgnacja sierści u psów i kotów jest bardzo ważna, niemniej jednak powinno się u nich wykonać także inne zabiegi pielęgnacyjne. Regularnie powinniśmy kontrolować stan skóry, uszu, łap i pazurów u naszych zwierząt. Wraz z nadejściem wiosny również powinnyśmy sprawdzić ich kondycję.

Nie zapominajmy o ochronie przed kleszczami, które mocno zagrażają naszym czworonogom w najbliższym czasie.

Wiosna – okres linienia

Linienie fizjologiczne objawia się okresowym gubieniem sierści przez zwierzęta. Ten naturalny proces ma miejsce 2 razy w roku: wiosną i jesienią. Wiosną psy i koty gubią sierść, aby pozbyć się jej nadmiaru, którego zadaniem było chronienie przed niską temperaturą. W tym czasie sierść jest mocno osłabiona również ze względu na styczność z suchym powietrzem podczas okresu grzewczego. Wówczas temperatura w pomieszczeniach, w których przebywały czworonogi była wysoka, a ta znacznie wysusza ich skórę. Różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz, na którą są narażeni nasi psi i koci przyjaciele powoduje, że ich sierść staje się matowa i osłabiona.

Z tego powodu, początek wiosny to czas, w którym musimy zadbać o przywrócenie zdrowego wyglądu sierści naszych czworonogów.

Jak poradzić sobie z linieniem?

Czas linienia u psów i kotów może trwać od 4 do nawet 8 tygodni. Choć sierść wypada przez cały rok, to wówczas możemy zaobserwować nasilone objawy. Wyczesywanie sierści jest jednym ze sposobów, aby jak najszybciej uporać się z tym problemem.

Sierść powinno się wyczesywać codziennie, w zależności od potrzeb możemy do tego wykorzystać szczotkę lub grzebień, a dla wrażliwych zwierząt polecamy gumową rękawicę. Dlaczego tak ważne jest czesanie? Otóż jest ono szybkim sposobem na pozbycie się nadmiaru sierści. Poprawia ukrwienie skóry, co przyczynia się do zdrowego wzrostu sierści. Poprzez dokładne czesanie możemy również pozbyć się soli i piasku zalegającego w okrywie włosowej.

Dla pozbycia się zbędnej sierści i czynników, które mogą ją osłabiać, niezbędna jest wiosenna kąpiel.

Pielęgnacja sierści u psów i kotów wiosną

Nowy sezon powinniśmy rozpocząć wykonując dokładną kąpiel. Na tę okazję najlepiej wybrać ciepły i bezwietrzny dzień, aby uchronić zwierzaka przed chorobą, a także ułatwić samodzielne wyschnięcie. Jeżeli nie możemy mu zagwarantować takich warunków, można go wykąpać po wieczornym spacerze.

Mycie psa i kota umożliwia szybsze pozbycie się martwej sierści. Jest to szczególnie istotne w przypadku zwierząt długowłosych, u których sierść jest gęsta i podatna na kołtunienie. Odpowiednio dobrane kosmetyki dla psów i kotów, jak POLIDERM® SZAMPON, jeszcze dodatkowo wspomogą nas w szybkim przywróceniu dobrej kondycji sierści.

Mimo tego zastosowania szamponu i odżywki, nie powinniśmy zapominać o czesaniu, nawet tuż po kąpieli, w trakcie suszenia. Jest ono wręcz wskazane dla uzyskania lepszych efektów. Niemałe znaczenie dla kondycji sierści u psów i kotów ma również odpowiednia dieta. Uzupełnianie zapotrzebowania na witaminy i minerały może znacznie wzmocnić sierść.

Bardzo dobrą praktyką jest suplementacja, dzięki której dostarczymy pupilowi kluczowych składników, które odpowiadają za prawidłową kondycję sierści. MULTIWAY VET® DUOCAPS SIERŚĆ to specjalistyczny preparat, który wzmacnia sierść i skórę. Warto stosować go pomocniczo w przypadku nadmiernego linienia i zmatowienia sierści. Preparat wzmacnia oraz odżywia sierść i skórę, a dodatkowo nadaje im blasku i zdrowego wyglądu.

Wiosna to okres regeneracji sierści po ciężkiej dla niej zimie. Bez pomocy właściciela i wielokierunkowej pielęgnacji, ten czas będzie mocno wydłużony. Czesanie, kąpiel, dieta i suplementacja to najważniejsze kroki na drodze do przywrócenia zdrowej i mocnej sierści.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://jmsante.pl/ jest JM SANTE PHARMA, miejsce wykonywania działalności: Ul. Józefa Piłsudskiego 83/26, 42-500 Będzin, adres do doręczeń: Ul. Józefa Piłsudskiego 83/26, 42-500 Będzin, NIP: 1251614007, REGON: 145920490, adres poczty elektronicznej (e-mail): rodo@jmsante.pl, zwany/a dalej “Administratorem”.
Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://jmsante.pl/ w przypadku:
skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
Imię i nazwisko,
Data urodzenia,
Adres (zamieszkania),
Adres e-mail,
Numer telefonu,
NIP

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podstawy prawne żądania użytkownika:
Dostęp do danych – art. 15 RODO
Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
Sprzeciw – art. 21 RODO
Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: rodo@jmsante.pl.
W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI “COOKIES”

Strona Administratora używa plików „cookies”.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”:
Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.