Scroll Top

Probiotyk dla psa i kota - równowaga mikroflory jelitowej

Odbudowa mikroflory jelitowej jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego oraz całego organizmu. Dowiedz się, dlaczego warto stosować probiotyk dla psa i kota.

Dlaczego zdrowa mikroflora jelitowa jest ważna?

Mikroflora jelitowa (mikorbiota) jest terminem, który określa ogół drobnoustrojów (mikrobiom), głównie bakteryjnych, zasiedlających przewód pokarmowy.

Mikroorganizmy budujące mikroflorę tworzą odpowiednie warunki, dzięki którym układ pokarmowy posiada równowagę i skutecznie przeprowadza wszystkie procesy, które następnie wpływają na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Wśród procesów, na które ma wpływ stan mikroflory jelitowej wymienić można:

  • prawidłowe trawienie i przyswajanie pokarmu przez zwierzęta,
  • wsparcie perystaltyki jelit,
  • działanie ochronne na nabłonek jelit,
  • zapobieganie biegunkom.

Jakie są objawy zaburzonej mikroflory jelitowej u psa i kota?

O zaburzeniach przebiegających w mikroflorze jelitowej może świadczyć wiele objawów, a są nimi:

  • brak apetytu,
  • biegunka,
  • wymioty,
  • utrata wagi,
  • wzdęcia,
  • zaparcia.

Czym są probiotyki dla psa i kota?

Probiotyki dla psa i kota są to preparaty, zawierające żywe kultury pożytecznych bakterii, nierzadko również drożdży. Zasiedlając jelita wspierają one ich prawidłowe funkcjonowanie. Jak również ograniczają wzrost szkodliwych bakterii. Po podaniu probiotyku w odpowiedniej ilości następuje poprawa pracy jelit.

Jakie bakterie posiadają probiotyki dla psa i kota?

Do jednych z popularniejszych bakterii zawartych w probiotykach dla psów i kotów są pałeczki kwasu mlekowego: Leuconostoc mesenteroides, Pediococcus pentosaceus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus.

Probiotyki, prebiotyki i postbiotyki – różnice

Choć wszystkie te nazwy brzmią łudząco podobnie, to nie należy ich mylić. Probiotyki jak już wcześniej zostało wspomniane są to kultury bakterii, które zasiedlają jelita i wywierają pozytywny wpływ na zdrowie całego organizmu.

Prebiotyki to węglowodany, które nie ulegają trawieniu przez enzymy w układzie pokarmowym. Stanowią pożywkę i źródło energii dla probiotyków w jelitach, a więc pośrednio stymulują wzrost dobroczynnych bakterii w organizmie psa i kota. Wśród najpopularniejszych prebiotyków wymienia się mannanoligosacharydy (MOS) i fruktooligosacharydy (FOS).

Postbiotyki są to metabolity bakterii i nieżywe drobnoustroje, czyli produkty uboczne powstałe w wyniku procesu fermentacji włókna pokarmowego. Działanie postbiotyków ma pozytywny wpływ na organizm gospodarza.

Preparaty, w których probiotyk występuje wraz z prebiotykiem to synbiotyk. Preparaty posiadające w składzie probiotyk, prebiotyk i postbiotyk to multibiotyk.

Kiedy warto podać probiotyk psu i kotu?

Podanie psu i kotu probiotyku nie musi wiązać się z wdrożeniem antybiotykoterapii, choć jak najbardziej jest ona jednym ze wskazań. Bakterie probiotyczne okazują się wsparciem organizmu psa i kota w trakcie biegunek tła wirusowego, bakteryjnego lub pasożytniczego. Nieprawidłowa dieta może być przyczyną zaburzonej flory bakteryjnej, w takim przypadku również warto podać probiotyk.

Równowaga mikrobioty przekłada się na procesy immunologiczne, czyli odpornościowe, dlatego dla wzmocnienia odporności, podanie probiotyku będzie miało pozytywny efekt. Wszelkie nietolerancje czy alergie pokarmowe wskazują na konieczność zastosowania probiotyku u zwierząt.

Warto pamiętać, że sytuacje stresowe mogą negatywnie wpływać na prawidłowe funkcjonowanie mikroflory jelitowej. Podróż, Sylwester, zmiana otoczenia wiążą się z dużym stresem u zwierząt, więc są kolejną sytuacją wskazującą, że warto podać probiotyk psu i kotu.

Probiotyki mogą się okazać zbawienne u zwierząt w podeszłym wieku, u których funkcjonowanie niektórych procesów układu pokarmowego i odpornościowego może być zaburzone.

Multibiotyk dla psa i kota

Prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego i równowaga mikroflory jelitowej u zwierząt są nierozerwalnie związane z bakteriami bytującymi w jelitach. Bakterie ściśle ze sobą współpracują, dlatego dla ich uzupełnienia i wzmocnienia procesów, które przeprowadzają, warto podać multibiotyk, czyli połączenie probiotyku, prebiotyku i postbiotyku. Skomponowany w taki sposób preparat daje najlepsze efekty.

Obecnie jedynym takim preparatem na rynku weterynaryjnym jest Vet Protector Gastro – Biotyk dla psa i kota. Preparat JM Sante jest skuteczny, dzięki połączeniu bakterii probiotycznych, prebiotyku w formie mannanoligosacharydu (MOS), jak i postbiotyku. Profesjonalny preparat dla psów i kotów wspierający jelita posiada również wyjątkowy smak. Dzięki temu podanie pupilowi multibiotyku jest bezproblemowe.

Preparat należy stosować wspomagająco dla psów i kotów z zaburzeniami mikroflory przewodu pokarmowego, w przypadku biegunek (rożnego pochodzenia), u zwierząt ze skłonnościami do zaparć przy antybiotykoterapii, po odrobaczaniu, w podroży, w sytuacjach związanych ze wzmożonym stresem, u zwierząt starszych i profilaktycznie u szczeniąt.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://jmsante.pl/ jest JM SANTE PHARMA, miejsce wykonywania działalności: Ul. Józefa Piłsudskiego 83/26, 42-500 Będzin, adres do doręczeń: Ul. Józefa Piłsudskiego 83/26, 42-500 Będzin, NIP: 1251614007, REGON: 145920490, adres poczty elektronicznej (e-mail): rodo@jmsante.pl, zwany/a dalej “Administratorem”.
Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://jmsante.pl/ w przypadku:
skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
Imię i nazwisko,
Data urodzenia,
Adres (zamieszkania),
Adres e-mail,
Numer telefonu,
NIP

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podstawy prawne żądania użytkownika:
Dostęp do danych – art. 15 RODO
Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
Sprzeciw – art. 21 RODO
Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: rodo@jmsante.pl.
W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI “COOKIES”

Strona Administratora używa plików „cookies”.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”:
Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.