SCHORZENIA SKÓRY
Istnieje szereg schorzeń skóry określanych jako dermatozy.

Istnieje szereg schorzeń skóry określanych jako dermatozy. Dermatozy mogą być wywoływane przez szereg czynników zakaźnych takich jak grzyby, wirusy, bakterie (np. dermatozy ropne), mogą mieć charakter alergiczny (APZS, AZS), mogą również być wynikiem niewłaściwego żywienia (alergia pokarmowa, dermatozy metaboliczne), zaburzeń endokrynologicznych (np. syndrom Cushinga) lub nawet oddziaływania takich czynników zewnętrznych jak światło słoneczne. Schorzenia skóry mogą również dotyczyć okrywy włosowej prowadząc do miejscowych a nawet uogólnionych wyłysień.

 

Istotna rolę w występowaniu schorzeń skóry odgrywają również ektopasożyty (pchły, wszy, wszoły, świerzbowce, nużeńce, kleszcze). Pchły np. mogą być przyczyną występowania Atopowego Pchlego Zapalenia Skóry (APZS). Dość powszechnie występującej u psów nadwrażliwości na alergen pchli. Inwazja kleszczy może z kolei prowadzić do występowania ropnych stanów zapalnych skóry. Kleszcze są również źródłem szeregu poważnych chorób u psów i kotów.

 

Chorobom skóry, najczęściej tym o podłożu alergicznym, bardzo często towarzyszy świąd. We wdrożonym postępowaniu leczniczym zaleca się również wspomagające stosowanie preparatów (szamponów, emulsji, lotionów) o działaniu przeciwświądowym i przeciwzapalnym.
W przebiegu dermatoz, w wielu przypadkach, dochodzi również do rozwoju infekcji bakteryjnych lub grzybiczych. Dotyczy to zarówno samej skóry jaki i/lub przydatków skóry (np. ropne zapalenie mieszków włosowych). Objawem może być m.in. pojawienie się przykrego zapachu skóry, sklejanie się sierści a często również wyłysienia. W postępowaniu stosuje się najczęściej celową antybiotykoterapię wspomaganą stosowaniem preparatów w postaci szamponów lub emulsji o połączonym działaniu przeciwbakteryjnym i grzybiczym oraz przeciwzapalnym.