Scroll Top

Sezonowe linienie u psów i kotów

Sezonowe linienie sierści u psów i kotów to naturalny proces, który zachodzi u wielu zwierząt domowych. Jest to związane z cyklem życiowym ich futra i warunkami atmosferycznymi. To zjawisko często dostarcza opiekunom wiele problemów, ale zrozumienie go może pomóc w radzeniu sobie z nadmiernym wypadaniem sierści i utrzymaniem zdrowego futra u swojego Pupila.

Sezonowe linienie sierści u psów i kotów

Wiosną i jesienią sierść zmienia się i dostosowuje do nowych warunków pogodowych. Wypadanie sierści trwa najczęściej 6 tygodni. Psy i koty linieją 2 razy do roku: po zimie oraz przed zimą. Gubią zewnętrzną okrywę włosową, której zadaniem była ochrona przed panującą temperaturą. Takim sposobem przygotowują się na nadchodzące zmiany w pogodzie.

Po linieniu fizjologicznym, wypadanie sierści powinno ustać. Jeżeli ten proces nie mija, oznacza najczęściej linienie patologiczne, które może być związane z problemami skórnymi, chorobami autoimmunologicznymi, alergiami czy nieprawidłową dietą.

Sezonowe linienie wiosną a jesienią

W sezonowym linieniu można zaobserwować różnice. Wiosenne linienie wydaje się być dużo bardziej intensywne, ilość wypadającej sierści jest znacznie większa niż podczas jesiennego linienia.

Początkiem wiosny psy i koty gubią gęsty podszerstek, a ten jest zastąpiony przez jaśniejszą i cieńszą okrywę włosową. Odwrotny proces odbywa się jesienią, gdy zwierzęta przygotowują się na zimę i zmieniają sierść na grubszą.

Wzmożone linienie nie powinno być powodem do zmartwień. Podejrzenia za to może wzbudzić wystąpienie miejscowego łysienia, łupieżu czy intensywne drapania się przez pupila. Łupież sezonowy może pojawić się w okresie zimowym, a to ze względu na niską wilgotność, które wysusza skórę pupila. W każdym z wymienionych przypadków, niezależnie od przyczyny warto działać wspomagająco na skórę i sierść.

Jak skrócić czas linienia?

Sezonowe linienie u psów i kotów może być frustrujące zarówno dla właścicieli, jak i samych zwierząt. Chociaż nie można całkowicie zatrzymać naturalnego procesu linienia, istnieje kilka sposobów, które mogą pomóc skrócić czas trwania tego okresu i zmniejszyć ilość wypadających włosów:

  • Zdrowa dieta: Zapewnij swojemu zwierzęciu dobrze zrównoważoną dietę bogatą w białko, witaminy i minerały. Warto również wybrać karmę odpowiednią dla rasy i wieku zwierzęcia, ponieważ różne grupy zwierząt wymagają różnych składników odżywczych.
  • Suplementy: Rozważ podawanie suplementów diety zawierających kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 oraz witaminy, które pomagają w utrzymaniu zdrowej skóry i sierści.
  • Regularna pielęgnacja: Regularne szczotkowanie sierści pomaga usunąć martwe włosy i pobudza krążenie krwi, co może pomóc w przyspieszeniu wzrostu nowych włosów. Wybierz odpowiednią szczotkę do sierści swojego zwierzaka, zależnie od jego typu włosa.
  • Kąpiele: Regularne, ale nie zbyt częste, kąpiele mogą pomóc w utrzymaniu czystej i zdrowej skóry. Używaj łagodnych szamponów przeznaczonych specjalnie dla psów i kotów, aby nie podrażnić ich skóry.

Suplementacja podczas sezonowego linienia jest konieczna

Sierść musi być przygotowana na aktualne warunki pogodowe, a dobrą kondycję skóry i sierści zapewnia MULTIWAY VET® DUOCAPS SIERŚĆ. Suplementacja jest szczególnie polecana w przypadku nadmiernego linienia i sezonowej wymiany sierści dla jej wzmocnienia i szybszego rozwiązania problemu.

MULTIWAY VET® DUOCAPS SIERŚĆ to kapsułki twist-off na sierść uzupełniające dietę. Składniki odżywcze zawarte w wygodnej, smacznej kapsułce, wpływają pozytywnie na poprawę kondycji sierści i skóry, wzmacniają strukturę włosa, nadając jej zdrowego wyglądu i blasku. Regularne stosowanie może również wpływać na poprawę koloru i blasku sierści, sprawiając, że stanie się bardziej intensywna i lśniąca.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://jmsante.pl/ jest JM SANTE PHARMA, miejsce wykonywania działalności: Ul. Józefa Piłsudskiego 83/26, 42-500 Będzin, adres do doręczeń: Ul. Józefa Piłsudskiego 83/26, 42-500 Będzin, NIP: 1251614007, REGON: 145920490, adres poczty elektronicznej (e-mail): rodo@jmsante.pl, zwany/a dalej “Administratorem”.
Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://jmsante.pl/ w przypadku:
skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
Imię i nazwisko,
Data urodzenia,
Adres (zamieszkania),
Adres e-mail,
Numer telefonu,
NIP

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podstawy prawne żądania użytkownika:
Dostęp do danych – art. 15 RODO
Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
Sprzeciw – art. 21 RODO
Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: rodo@jmsante.pl.
W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI “COOKIES”

Strona Administratora używa plików „cookies”.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”:
Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.