Scroll Top

Ochrona stawów psa i kota

Choroby stawów to problem, który dotyka blisko 90% zwierząt, zarówno psów i kotów – niezależnie od rasy, wieku i płci. Mimo tego, na choroby zwyrodnieniowe stawów najbardziej narażone są zwierzęta starsze i otyłe, a także przedstawiciele ras olbrzymich i dużych. Ochrona stawów psa i kota jest działaniem, które może znacznie wydłużyć czas pojawienia się pierwszych objawów, bądź poprawić komfort zwierzęcia w przypadku wystąpienia bólu.

Ochrona stawów psa i kota może się okazać konieczna w okresie intensywnego wzrostu zwierzęcia, przy nadwadze i po zabiegach ortopedycznych.

Czym są choroby zwyrodnieniowe stawów?

Choroby zwyrodnieniowe stawów to uszkodzenie ich tkanek. Polegają one na nadmiernym obciążeniu i zaburzeniu ilości chrząstki stawowej. Objawiają się bólem oraz stanem zapalnym. Proces zwyrodnienia można spowolnić, natomiast nie można go zatrzymać, gdyż choroby stawów mają charakter postępujący i przewlekły.

Zwyrodnienia stawów wynikają także z uwarunkowań genetycznych (niektóre rasy są dużo bardziej narażone) lub mechanicznych. Wówczas dochodzi do zaburzeń odbudowy chrząstki stawowej, które powodują tarcie, zmniejszenie mazi w torebce stawowej i sprężystości stawów.

Jak rozpoznać pierwsze problemy ze stawami u psa i kota?

Rozpoznanie choroby stawów w jej wczesnym stadium jest problematyczne. Psy i koty skutecznie ukrywają ból przed swoimi właścicielami. Powinno się stale obserwować zachowanie zwierzaka, jak również nie bagatelizować pierwszych symptomów, nawet jeżeli przypisujemy je do wieku podopiecznego. Spadek aktywności, niechęć do zabawy, długie drzemki, unikanie kontaktu z właścicielem nie muszą być związane ze starością. Mogą być pierwszym i jedynym objawem pokazującym, że u zwierzaka wystąpił ból w obrębie stawów.

Wielu opiekunów, nawet jeśli zauważa zmiany w zachowaniu zwierzęcia, nie podejrzewa, że ich przyczyną może być przewlekły ból związany ze stanem zapalnym stawów. Dlatego też często, ochrona stawów zostaje wdrożona dopiero, gdy ten stan się nasili, a zmiany w elastyczności stawów stają się praktycznie nieodwracalne.

Objawy zmian i zapaleń zwyrodnieniowych stawów

Zaawansowany problem ze stawami u psów i kotów będzie wiązać się z silniejszymi i niepokojącymi objawami, które są znacznie bardziej dostrzegalne niż te w początkowej fazie. Pies lub kot z zapaleniem stawów będzie odczuwać ostry ból. W związku z czym można zaobserwować sztywność ruchów i ograniczenie skakania. Zwierzak może kuleć, odciążać łapę dotkniętą uszkodzeniem stawu, a podniesienie się z pozycji leżącej może sprawiać trudności.

W przypadku kotów z dużym prawdopodobieństwem będą występować zmiany dotychczasowych zwyczajów np. sen w niższych lub odosobnionych miejscach. Niejednokrotnie mogą się pojawić agresywne zachowania podczas próby podniesienia kota. Z kolei psy mogą mieć tendencję do wylizywania lub też obgryzania okolic stawów.

W takiej sytuacji, ochrona stawów psa i kota okazuje się nieodzowna, aby zapewnić komfort, redukcję bólu, jak również wsparcie prawidłowego funkcjonowania układu ruchu.

Jak zapobiegać chorobom stawów u zwierząt?

Nie posiadamy dokładnej wiedzy, w którym momencie życia rozpoczynają się zmiany zwyrodnieniowe u psów i kotów. Nie sposób im zapobiec, jednak właściwa profilaktyka oraz reorganizacja w życiu codziennym mogą sprawić, że zmiany w stawach pojawią się później i będą bardziej łagodne w skutkach. Najważniejszym działaniem zapobiegającym tym problemom jest utrzymanie prawidłowej masy ciała. Obciążenie stawów towarzyszące nadwadze ma negatywny wpływ na ich stan. Dlatego też duża masa ciała i otyłość sprzyjają chorobom w obrębie stawów.

Zrzucenie zbędnych kilogramów i zwiększenie aktywności fizycznej ma duże znaczenie w ochronie stawów – redukuje to ich przeciążenie i poprawia stabilizację poprzez wzmocnienie mięśni.

Ochrona stawów we wczesnym wieku

Jak już wcześniej zostało wspomniane, u niektórych ras, powodem pojawienia się chorób stawów jest genetyka. W tym przypadku często właśnie waga, wzrost, budowa, które obciążają stawy, jest czynnikiem predysponującym do wystąpienia chorób zwyrodnieniowych. Jeżeli posiadasz psa lub kota rasy obciążonej genetycznie, ochronę stawów możesz zacząć stosować profilaktycznie już w młodym wieku.

Wśród ras psów, które są najbardziej narażone na wystąpienie zmian zwyrodnieniowych wymienia się m.in.: golden retrievery, owczarki niemieckie, dogi niemieckie, nowofundlandy, bernardyny i amstaffy.

A jakie rasy kotów są narażone na choroby stawów? Problemy ze stawami przeważają u kotów rasy maine coon, norweski leśny, devon rex i abisyńskiej. U nich najczęściej mamy do czynienia z dysplazją stawu biodrowego.

Ochrona stawów psa i kota

Celem ochrony stawów jest zminimalizowanie bólu i zniesienie stanu zapalnego u starszych zwierząt lub u zwierząt po przebytych zabiegach ortopedycznych. U młodszych zwierząt ochrona stawów przedłuży ich dobra kondycję, zwiększy elastyczność i zapewni wytrzymałość.

Co zrobić, aby chronić stawy psa i kota? Oprócz redukcji stanu zapalnego i bólu ważne jest dostarczenie stawom składników, które wchodzą w skład chrząstki stawowej, gdyż wraz z wiekiem obserwuje się ich ubytek. W przypadku wystąpienia problemów ze stawami u psów i kotów polecamy zastosować MULTIWAY VET DUOCAPS OSTEO. Preparat ten zawiera palmitoiloetanoloamid i CBD, działające przeciwzapalnie i przeciwbólowo oraz zwiększające zakres ruchów zwierzęcia. Olej z ryb znajdujący się w preparacie jest szczególnie polecany w przypadku zapaleń kości i stawów u zwierząt. Prócz tego w produkcie znalazły się chondroityna i glukozamina, czyli składniki budulcowe i wspierające prawidłowe funkcjonowanie stawów. Unikalny skład i wyjątkowy smak zapewniają skuteczne działanie i łatwe podanie.

MULTIWAY VET DUOCAPS OSTEO to preparat w formie otwieranych kapsułek na stawy. Jest to specjalistyczny preparat do stosowania profilaktycznie u szczeniąt i kociąt, jak również dorosłych i starszych psów czy kotów.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://jmsante.pl/ jest JM SANTE PHARMA, miejsce wykonywania działalności: Ul. Józefa Piłsudskiego 83/26, 42-500 Będzin, adres do doręczeń: Ul. Józefa Piłsudskiego 83/26, 42-500 Będzin, NIP: 1251614007, REGON: 145920490, adres poczty elektronicznej (e-mail): rodo@jmsante.pl, zwany/a dalej “Administratorem”.
Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://jmsante.pl/ w przypadku:
skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
Imię i nazwisko,
Data urodzenia,
Adres (zamieszkania),
Adres e-mail,
Numer telefonu,
NIP

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podstawy prawne żądania użytkownika:
Dostęp do danych – art. 15 RODO
Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
Sprzeciw – art. 21 RODO
Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: rodo@jmsante.pl.
W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI “COOKIES”

Strona Administratora używa plików „cookies”.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”:
Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.